MILJÖ & ARBETSMILJÖPOLICY

 

Vi på Enbacka Golv försöker dagligen förbättra vårat miljötänk.
-Produkter som har miljödeklarerats
-Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
-Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan